სიახლეები
მოქალაქეთა ტექნიკური უზრუნველყოფის პროექტი
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-06-16 ]

მოქალაქეთა ტექნიკური უზრუნველყოფის პროექტის ფარგლებში თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მისაღებში გამოიყო პერსონალური კომპიუტერი. ნებისმიერ პირს ეძლევა შესაძლებლობა სასამართლოდან გაუსვლელად:
- მოიძიოს საჭირო სამართლებრივი აქტები (კოდექსის პროგრამის მეშვეობით);
- დაათვალიეროს მისი საქმე საქმეთა მართვის პროგრამაში (CMP);
- მიიღოს და შეამოწმოს ელექტრონული ფოსტა;
- შექმნას ან/და დაარედაქტიროს ტექსტური დოკუმენტები.
მოქალაქეთა ტექნიკური უზრუნველყოფის პროექტი ემსახურება უფრო სწრაფი და იაფი მართლმსაჯულების განვითარებას.

[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება