სიახლეები
საკანონმდებლო ცვლილებები
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-07-24 ]

2010 წლის 24 ივლისიდან საქართველოს კანონმდებლობაში ამოქმედდა შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
- ცვლილება:
ა. 149-ე მუხლი (სასმელი წყლის უკანონო მოხმარება და წყალარინების ქსლით უკანონო სარგებლობა);
ბ. 239-ე მუხლის (ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი) მე-14 ნაწილი;
- დამატება:
ა. 239-ე მუხლის (ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი) 62-ე ნაწილი;
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება