სიახლეები
განახლდა ცნობარი ,,ძირითად ადმინისტრაციულ ორგანოთა საკონტაქტო მონაცემები’’
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-10-01 ]

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიუროს მიერ 2010 წლის 08 თებერვალს შემუშავდა ,,ძირითად ადმინისტრაციულ ორგანოთა საკონტაქტო მონაცემების ცნობარი”. აღნიშნულ ცნობარში შევიდა 100-მდე ძირითადი საჯარო სამსახურის იურიდიული მისამართი, ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები, ვებ-გვერდისა და ელექტრონული ფოსტის მისამართები.
ამჟამად მომზადდა ცნობარის გადამუშავებული ვარიანტი, რომელშიც ყველა ზემოთჩამოთვლილი მონაცემები განახლებულია, ასევე გაუმჯობესებულია ნავიგაცია და პროგრამის ინტერფეისი.
ცნობარი განთავსებულია სასარგებლო ინფორმაციების ნაწილში და მისი გამოყენება (ასევე, გადმოწერაც) ნებისმიერ პირს შეუძლია.
ცნობარით სარგებლობა ამცირებს საქმის წარმოებისათვის აუცილებელ დროსა და ხარჯები, ხოლო ადმინისტრაციულ ორგანოებთან კომუნიკაციას უფრო სწრაფსა და ეფექტურს ხდის.
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება