სიახლეები
სასამართლოს გვერდი Wikipedia-ში

[ 2010-12-30 ]NEW

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს შესახებ ინფორმაცია მსოფლიოში ყველაზე პოპულარულ ონლაინ ენციკლოპედია - ვიკიპედიაში (Wikipedia) განთავსდა.
ინფორმაცია წარმოდგენილია ქართულ და ინგლისურ ენებზე, რაც სასამართლოს შესახებ ცნობებს ხელმისაწვდომს ხდის შეუზღუდავი რაოდენობის მოქალაქეებისათვის.
სასამართლოს საქმიანობის მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღლება. სასამართლო ცდილობს მოქალაქეთა ინფორმირების ყველა პრაქტიკული გზა აითვისოს.

იხ. გვერდი: თბილისის სააპელაციო სასამართლო
www.ka.wikipedia.org/wiki

იხ. გვერდი: Tbilisi Appeal Court
www.en.wikipedia.org/wiki/Tbilisi_Appeal_Court
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება