სიახლეები
განცხადებისა და შუამდგომლობის ელექტრონული ფორმა
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-12-31 ]NEW

სასამართლოს მიერ შემუშავდა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 215-ე მუხლით გათვალისწინებული შუამდგომლობისა და განცხადების ელექტრონული ფორმა (იხ. თანდართული ფაილი).
სასამართლო გეგმავს შექმნას სამოქალაქო და ადმინისტრაციული პროცესით გათვალისწინებული, მაგრამ დადგენილი ფორმის არმქონე, სხვა სასამართლო ფორმებიც.
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება