სიახლეები
ცვლილება სასამართლოს საკონტაქტო მონაცემებში

[ 2011-01-06 ]

შეიცვალა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები.

ტელ.: (995 32) 51-85-21/22/23 (241 - საინფორმაციო)
ფაქსი: (995 32) 51-87-11
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება