სიახლეები
საკანონმდებლო ცვლილებები და დამატებები
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-02-01 ]NEW

2011 წლის 1 თებერვლიდან საქართველოს კანონმდებლობაში ამოქმედდა შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი

- დამატება:
ა. 3812 მუხლი (მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მოთხოვნის შეუსრულებლობა);
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)


საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი

-ცვლილება:
ა. 2296 მუხლი (საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი ორგანოები);
ბ. 239-ე მუხლის (ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი) მე-60 ნაწილი.

- დამატება:
ა. 17313 მუხლი (მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მოთხოვნის შეუსრულებლობა).
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება