სიახლეები
ძირითად ადმინისტრაციულ ორგანოთა საკონტაქტო მონაცემების ცნობარი
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-04-29 ]

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიუროს მიერ 2010 წლის თებერვალში შემუშავდა ,,ძირითად ადმინისტრაციულ ორგანოთა საკონტაქტო მონაცემების ცნობარი”.
ცნობარი მოიცავს 100-მდე საჯარო სამსახურის (მათ შორის სასამართლოების) იურიდიულ მისამართს, ტელეფონისა და ფაქსის ნომრებს, ვებ-გვერდისა და ელექტრონული ფოსტის მისამართებს.
ცნობარის შინაარსიდან გამომდინარე, ხდება მონაცემების პერიოდული განახლება. ამჟამად შემოთავაზებული ვერსია წარმოადგენს მეოთხეთ გადამუშავებულ რედაქციას. დამატებით გაუმჯობესდა პროგრამის ნავიგაცია და ინტერფეისი.
ცნობარი ამცირებს საქმის წარმოებისათვის აუცილებელ დროსა და ხარჯებს; ადმინისტრაციულ ორგანოებთან კომუნიკაციას უფრო სწრაფსა და ეფექტურს ხდის.
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება