სიახლეები
საკანონმდებლო ცვლილებები და დამატებები
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-03 ]NEW

2011 წლის 3 მაისიდან საქართველოს კანონმდებლობაში ამოქმედდა შემდეგი დამატებები
- დამატება:
ა. 309-ე მუხლის (გარდამავალი დებულებანი) მე-19-22-ე ნაწილები..
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)


[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება