სიახლეები
ახალი ელექტრონული წიგნები

[ 2011-06-01 ]

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ბიბლიოთეკას დაემატა შემდეგი ელექტრონული წიგნები:
1.Konfliktbewältigung am Arbeitsplatz- კონფლიქტების მართვა საჯარო სამსახურში;
2.სახელმძღვანელო პრინციპები მანიფესტანტთათვის;
3.საქართველოს სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობები.
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება