სიახლეები
ახალი პროგრამული სერვისი

[ 2011-06-01 ]

თბილისის სააპელაციო სასამართლო მუშაობს სხვადასხვა ინოვაციურ პროექტებზე. მათ შორის, უკვე შექმნილია საქმეთა მართვის, ელექტრონული ბიბლიოთეკის, სახელმწიფო ბაჟის გამოთვლისა და სასამართლოს საქმიანობის შეფასების პროგრამები.
ამ პროგრამათა უკეთესი ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად შეიქმნა ე.წ. თულბარი, რომელიც ინსტალირდება თქვენს ბროუსერზე და საშუალებას გაძლევთ ნებისმიერ დროს გადახვიდეთ ჩვენს მიერ შექმნილ პროგრამებზე.

საინსტალაციო პაკეტის მისამართია:
tbilisiappealcourttoolbar.ourtoolbar.com/
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება