სიახლეები
4 წლით შემსუბუქებული სასჯელი

[ 2011-07-04 ]

თბილისის სააპელაციო სასამართლომ მსჯავრდებულ გიორგი ბოლქვაძეს 17 (ჩვიდმეტი) წლიანი სასჯელი 4 წლით შეუმცირა. 2009 წლიდან გ. ბოლქვაძე სასჯელს ორი დანაშაულისათვის (ქურდობისთვის) იხდის. პირველი განაჩენით გ. ბოლქვაძეს დანაშაულთა ერთობლიობით მსჯავრი ქურდობის 8 ეპიზოდისთვის, მეორე განაჩენით კი ქურდობის ერთი ეპიზოდისათვის დაედო.
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ გულდასმით შეისწავლა საქმეში არსებული მასალები სასჯელის შეკრებისას დაშვებული ხარვეზი გამოასწორა და მსჯავრდებულს სასჯელი 4 წლით შეუმსუბუქა.
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება