სიახლეები
უფასო იურიდიული კონსულტაციების (Pro Bono) ცნობარი
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-11-08 ]NEW

განახლდა უფასო იურიდიული კონსულტაციების (Pro Bono) ცნობარი.
ცნობარში მოცემულია იმ ორგანიზაციათა საკონტაქტო მონაცემები, რომლებშიც მოქალაქეებს შეუძლიათ უფასო იურიდიული კონსულტაციის მიღება.
ცნობარი შეიქმნა სოციალური სასამართლოს პროექტის ფარგლებში. იგი ძირითადად განკუთვნილია თვითდამცველი პირებისათვის (self-defendent).
ვიმედოვნებთ, რომ ცნობარი ხელს შეუწყობს ეფექტური და ხელმისაწვდომი მართლმსაჯულების პრინციპების განხორციელებას.
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება