სიახლეები
თბილისის სააპელაციო სასამართლოში სტაჟიორთა მისაღები კონკურსი გამოცხადდა
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-12-13 ]NEW

მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადების, მათი პროფესიული განვითარების, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისა და სრულყოფის მიზნით თბილისის სააპელაციო სასამართლო აცხადებს კონკურსს სტაჟიორთა მისაღებად.
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება