სიახლეები
საკანონმდებლო ცვლილებები და დამატებები  
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-12-21 ]

2011 წლის 21 დეკემბრიდან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ამოქმედდა შემდეგი ცვლილებები:

- ცვლილება:
ა. 514-ე მუხლი (გამოსყიდვის უფლების ხანდაზმულობა);
ბ. 1190-ე მუხლი (ერთმანეთთან დაუქორწინებელი მშობლებისგან შვილის წარმოშობის დადგენა).
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება