სიახლეები
სამართალწარმოება საქართველოს სასამართლოებში

[ 2012-03-23 ]NEW

წარმოგიდგენთ ახალ ვიდეო გზამკვლევს, რომელშიც აღწერილია საქართველოს სასამართლოების სისტემა და სამართალწარმოების წესები.
იხ. ვიდეო
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება