სიახლეები
სახელმწიფო ბაჟის გადახდის ანგარიში
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2012-04-06 ]NEW

სახელმწიფო ბაჟის გადახდის ანგარიში შეიცავალა შემდეგ ნორმებთან მიმართებით:
1. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 57.1. მუხლი;
2. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 196.3. მუხლი;
3. გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ კანონის 6.1. მუხლი.
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება