სიახლეები
15 მაისი მოსამართლეთა პროფესიული დღეა

[ 2012-05-15 ]

თბილისის სააპელაციო სასამართლო ულოცავს მოსამართლეებს, უსურვებს მათ პროფესიული განვითარების საინტერესო და წარმატებულ გზას!

მოსამართლე, როგორც კანონის უზენაესობის გარანტი, მოწოდებულია უზრუნველყოს ყველას თანასწორობა, ქმნის მიუკერძოებელ გარემოს მხარეთა პროცესუალური შეჯიბრისათვის.
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება