სიახლეები
სააპელაციო სასამართლომ ბიძინა ივანიშვილს გადასახადი 74 325 065.65 ლარით შეუმცირა

[ 2012-06-15 ]

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატამ 2012 წლის 15 ივნისის დადგენილებებით ცვლილება შეიტანა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2012 წლის 11 ივნისის დადგენილებების იმ ნაწილში, რომლითაც მოხდა ბიძინა ივანიშვილისათვის დაკისრებული ჯარიმის თანხის დაანგარიშება.
შესაბამისად ერთობლიობაში ჯარიმების ოდენობა შემცირდა და საბოლოოდ 148 650 131 ლარის ნაცვლად განისაზღვრა 74 325 065.65 ლარით.
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება