სიახლეები
სასამართლო ფორმების ახალი ვერსია

[ 2012-08-15 ]NEW

მოქმედ სასამართლო ფორმებში შეტანილი ტექსტის დაკოპირება რთულია, რაც გარკვეულ დისკომფორტს უქმნის ადოკატებსა და მხარეებს.

სასამართლო ფორმებზე მომუშავე ჯგუფმა რამდენიმე დღის წინ მიაგნო გამოსავალს პროგრამა Word-ის ამ თვისებიდან.

შესაბამისად, განახლდა ყველა სასამართლო ფორმა. შედეგად, ახალი ფორმების უმნიშვნელოვანესი ნაწილი (ფაქტობრივი გარემოებები, სამართლებრივი შეფასებები და ა.შ.) თავისუფლად კოპირებადი გახდა.

ახალი ფორმები მოცემულია გვერდზე "სასამართლო ფორმები".

გაითვალისწინეთ, რომ განახლება შეეხემო ფორმის მხოლოდ ტექნიკურ მხარეს. შინაარსობრივად წარმოდგენილი ფორმები მოქმედის ასლია.
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება