სიახლეები
სტატია უკრაინულ გაზეთში კიევის კონფერენციის თაობაზე

[ 2012-09-21 ]NEW

კიევის 10-12 სექტემბრის კონფერენციის („ინოვაციური მიდგომები სასამართლო ადმინისტრირებისადმი“) შესახებ უკრაინულ იურიდიულ გაზეთ Судебно-Юридическая Газета-ში დაიბეჭდა სტატია
"Инновации – залог повышения доверия к судам".

სტატიაში საუბარია საზოგადოებასთან ურთიერთობის თემაზე საქართველოს სასამართლოების მიერ წარმოდგენილ პრეზენტაციაზე.
sud.ua/newspaper/2012/09/18/42770-innovatsii--zalog-povisheniya-doveriya-k-sydam
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება