სიახლეები
საქართველოს სასამართლოების პორტალი

[ 2012-12-25 ]NEW

სასამართლო ხელისუფლებაში ამოქმედდა ინოვაცია − საქართველოს სასამართლოების პორტალი.

საქართველოს სასამართლოების პორტალმა ერთ ვებ-გვერდში გააერთიანა სასამართლო ხელისუფლების შესახებ თქვენთვის საინტერესო ყველა ინფორმაცია. ამიერიდან ნებისმიერი სასამართლოს საკონტაქტო მონაცემის, მოხელეთა სიის, სხდომათა განრიგისა და სხვა ინფორმაციის მისაღებად საკმარისია ეწვიოთ ერთ მისამართს − www.court.ge.
პოტალი შეიცავს ყველა სასამართლოს ინდივიდუალურ გვერდს. სპეციფიკური ინფორმაციის მოძიება შეგიძლიათ შესაბამისი სასამართლოს ვებ-გვერდზე გადასვლით.

გარდა ამისა, პორტალი გთავაზობთ რამდენიმე მნიშვნელოვან სიახლეს, მათ შორის:
- საქართველოს სასამართლოების ინტერაქტიულ რუკას,
- ჩანართს „იპოვე“,
- ტექნიკური და პროცესუალური ხასიათის ონლაინ კონსულტაციას,
- ინტეგრირებულ იურიდიულ ლექსიკონს,
- ყველა სასამართლოს Google Map-ზე
და ა.შ.

ჩვენ გვჯერა, რომ საქართველოს სასამართლოების პორტალი აამაღლებს მოქალაქეთა მომსახურების ხარისხსა და ეფექტურობას.

საქართველოს სასამართლოების პორტალი − უფრო მარტივი კომუნიკაცია.
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება