სიახლეები
სტაჟიორთა სერტიფიკატები

[ 2013-07-24 ]

ყველა პირს, ვისაც გავლილი აქვს სტაჟირება თბილისის სააპელაციო სასამართლოში შეუძლია ელექტრონული წერილით მიმართოს საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების წამყვან სპეციალისტ მელანო გაბიანს (mgabiani@court.ge) კუთვნილი სერტიფიკატის მისაღებად.

სერტიფიკატები გაიცემა ელექტრონული ფორმით.
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება