სიახლეები
სემინარი

[ 2013-04-23 ]

2013 წლის 19-20 აპრილს იუსტიციის უმაღლესი სკოლისა და ,,ნორვეგიის კანონის უზენაესობის მრჩეველთა მისია საქართველოში “ (NORLAG) ორგანიზებით თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლეთა თანაშემწეებისათვის ბაზალეთის სასტუმრო კომპლექსში სემინარი გაიმართა. სემინარი შეეხებოდა სასამართლო განაჩენთა (და სხვა გადაწყვეტილებათა) დასაბუთებას.

სემინარს უძღვებოდნენ ნორვეგიის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეები, რომლებმაც სასამართლოს თანამშრომლებს საკუთარი ქვეყნის სასამართლო სისტემა გააცნეს და საკუთარი გამოცდილება გაუზიარეს. სემინარის ფარგლებში აგრეთვე განხილულ იქნა აღკვეთის ღონისძიებების შეფარდების, მტკიცებულებათა და სასჯელთა დანიშვნის დასაბუთების საკითხები.
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება