სიახლეები
აღდგომის მილოცვა

[ 2013-05-05 ]

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოხელეები აღდგომის ბრყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით ოქროყანაში გაბრიელ ბერის სახელობის მოხუცებულთა და უძლურთა სახლს ეწვივნენ. სასამართლოს მოხელეთა მიერ შეგროვილი თანხით სახლს დაგაეცა სააღდგომო საჩუქრები, ხოლო დარჩენილი თანხა ჩაერიცხა ანგარიშზე.

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოხელეები საკუთარი სოციალური პასუხისმგებლობის ნაწილად განიხილვენ იზრუნონ საზოგადოების სოციალურად დაუცველ (მოწყვლად) ჯგუფებზე.
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება