სიახლეები
მიმდინარე პროცესთა გრაფიკი

[ 2013-10-28 ]NEW

გაეცანით თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საქმეთა განხილვის კვირის გრაფიკს 28 ოქტომბრიდან 1 ნოემბრის ჩათვლით.

სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა - გთხოვთ იხილოთ ბმული www.tbappeal.court.ge/upload/r_1222.pdf

საქმისადმი მაღალი ინტერესის გამო, აქვე შეგიძლიათ იხილოთ ინფორმაცია ბაჩანა ახალაიას პროცესის შესახებ.

1 ნოემბერს მოსამართლე, კახაბერ მაჭავარიანი განიხილავს: ბაჩანა ახალაიასა და სხვათა საქმეს. დანაშაულს გათვალისწინებულს სსკ-ის 333-ე მუხლის მე-3 ნაწილის "ბ", "გ" ქ/პუნქტებით, 25,143-ე, 25,1441-ე მუხლის მე-2 ნაწილით, 143-ე მუხლის მე-3 ნაწილით;

სამოქალაქო საქმეთა პალატა - გთხოვთ იხილოთ ბმული www.tbappeal.court.ge/upload/r_911.pdf

ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა - გთხოვთ იხილოთ ბმული
www.tbappeal.court.ge/upload/r_1624.pdf
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება