სიახლეები
ახალი წიგნები სასამართლოს ბიბლიოთეკაში

[ 2013-12-12 ]NEW

გამომცემლობა "სამართალმა", თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ბიბლიოთეკას საჩუქრად გადასცა 15 წიგნი.
თბილისის სააპელაციო სასამართლო, მადლობას უხდის გამომცემლობა "სამართალს" გამოჩენილი ყურადღებისა და გულისხმიერებისთვის.

გთხოვთ იხილოთ, მოწოდებული ლიტერატურის ჩამონათვალი:

1. სამართლის პრობლემები - საიუბილეო კრებული
ავტორი: რომან შენგელია, 2012 წელი
2. კრედიტის უზრუნველყოფის სამართალი
ავტორი: ლადო ჭანტურია, 2012 წელი
3. ვალდებულებითი სამართალი
ავტორი: ზურაბ ახვლედიანი, 1999 წელი
4. საკუთრება, როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება
ავტორი: ლადო ჭანტურია, 1999 წელი
5. კორპორაციული მართვა და ხელმძღვანელთა პასუხისმგებლობა საკორპორაციო სამართალში
ავტორი: ლადო ჭანტურია, 2006 წელი
6. მეწარმეთა შესახებ კანონის კომენტარი - მესამე გამოცემა
ავტორი: ლადო ჭანტურია, თედო ნინიძე, 2002 წელი
7. სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი
ავტორი: ლადო ჭანტურია, 2001 წელი
8. შესავალი საქართველოს სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილში
ავტორი: ლადო ჭანტურია, 1997 წელი
9. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი წიგნი I
ავტორი: ავტორთა კოლექტივი, 2002 წელი
10. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი წიგნი II
ავტორი: ავტორთა კოლექტივი, 1999 წელი
11. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი წიგნი III
ავტორი: ავტორთა კოლექტივი, 2001 წელი
12. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი წიგნი IV ტომი I
ავტორი: ავტორთა კოლექტივი, 2001 წელი
13. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი წიგნი IV ტომი II
ავტორი: ავტორთა კოლექტივი, 2001 წელი
14. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი წიგნი V
ავტორი: ავტორთა კოლექტივი, 2000 წელი
15. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
ავტორი: ლადო ჭანტურია, 2012 წელი
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება