სიახლეები
წიგნები საჩუქრად განათლების სამინისტროსგან

[ 2013-12-27 ]NEW

საქართველო განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მატერიალურ ბიბლიოთეკას საჩუქრად გადასცა 33 წიგნი.

თბილისის სააპელაციო სასამართლო დიდ მადლობას უხდის განათლების სამინისტროს გამოჩენილი ყურადღებისა და გულუხვობისათვის.
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება