სიახლეები
ადამიანის უფლებათა დღე

[ 2009-12-10 ]


10 დეკემბერი მსოფლიო მასშტაბით აღინიშნება როგორც ადამიანის უფლებათა დღე. ეს თარიღი შერჩეულ იქნა ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის მიღების აღსანიშნავად. ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია მიიღო გაერთიანებული ერების გენერალურმა ასამბლეამ 1948 წლის 10 დეკემბერს.
ადამიანის უფლებები განსაზღვრავს იმ მოქმედებათა ჩამონათვალს, რომელთა განხორციელებაშიც ნებისმიერი პირი თავისუფალია. ადამიანის უფლებათა აღიარება მსოფლიოში თავისუფლების, სამართლიანობისა და მშვიდობის საფუძველია.
საქართველოს კონსიტუციის მე-7 მუხლის თანახმად:
,,სახელმწიფო ცნობს და იცავს ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებებსა და თავისუფლებებს, როგორც წარუვალ და უზენაეს ადამიანურ ღირებულებებს. ხელისუფლების განხორციელებისას ხალხი და სახელმწიფო შეზღუდული არიან ამ უფლებებითა და თავისუფლებებით, როგორც უშუალოდ მოქმედი სამართლით.”

[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება