სიახლეები
იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ განახლებული სასამართლო ფორმები დაამტკიცა

[ 2009-12-08 ]

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 8 დეკემბრის #1/456 გადაწყვეტილებით დამტკიცდა განახლებული სასამართლო ფორმები პირველი, მეორე (სააპელაციო) და მესამე (საკასაციო) ინსტანციებით საქმეთა წარმოებისათვის. აღნიშნული ფორმები ამოქმედდება 2010 წლის 1 იანვრიდან და სავალდებულო ძალას შეიძენს სამოქალაქო და ადმინისტრაციული კატეგორიის დავებთან მიმართებით.
ფორმები შეგიძლიათ იხილოთ როგორც თბილისის სააპელაციო სასამართლოს, ისე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვებ-გვერდებზე.


[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება