სიახლეები
ძირითად ადმინისტრაციულ ორგანოთა საკონტაქტო მონაცემების ცნობარი
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-02-08 ]

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიუროს მიერ შემუშავდა ძირითად ადმინისტრაციულ ორგანოთა საკონტაქტო მონაცემების ცნობარი.
ცნობარი აგებულია ანბანურ პრინციპზე. ცნობარის მეშვეობით ნებისმიერი პირი შეძლებს უფასოდ მიიღოს ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოების საკონტაქტო მონაცემების, მათ შორის, იურიდიული მისამართის, ტელეფონისა და ფაქსის ნომრების, ვებ-გვერდისა და ელექტრონული ფოსტის მისამართების შესახებ.
ცნობარი შეგიძლიათ იხილოთ აქვე (მიმაგრებული ფაილის სახით) ან სასარგებლო ინფორმაციების ნაწილში.
ცნობარით სარგებლობა შეამცირებს სასამართლოსგარეშე ხარჯებს და უფრო ეფექტურსა და სწრაფს გახდის მოქალაქეთა კომუნიკაციას ადმინისტრაციულ ორგანოებთან.

[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება