სიახლეები
ელექტრონული წერილების პროგრამა

[ 2010-02-12 ]

გაცნობებთ, რომ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში შემუშავდა და დაინერგა ელექტრონული წერილების (E-Mail) პროგრამა.
ამ პროგრამის მეშვეობით სასამართლო დროის რეალურ რეჟიმში მოგაწოდებთ ინფორმაციას თქვენს საქმეზე განხორციელებული ყველა არსებითი ცვლილების თაობაზე, რაც ხელს შეუწყობს სწრაფი და ეფექტური მართლმსაჯულების განხორციელებას.
პროგრამაში ჩართვისათვის საკმარისია სასამართლო ფორმაში მიუთითოთ თქვენი ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ან შეავსოთ სპეციალური ფორმა სასამართლოს მისაღებში ან სხდომის მდივანთან.
გაითვალისწინეთ, რომ პროგრამის მეშვეობით თქვენთვის გამომგზავნილი ელექტრონული წერილი პროცესუალურ შედეგს არ იწვევს და მხოლოდ ინფორმაციულ ხასიათს ატარებს.

[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება