სიახლეები
საკანონმდებლო ცვლილებები და დამატებები
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-03-30 ]NEW

2010 წლის 30 მარტიდან კანონმდებლობაში ამოქმედდა შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:


საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
- ცვლილება:
ა. 1072-ე მუხლი (იურიდიული პირის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შემთხვევები);
ბ. 406-ე მუხლი (მასობრივი განადგურების იარაღის დამზადება, შეძენა ან გასაღება);
გ. 64-ე მუხლი (გამოსაცდელი ვადა);
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)

- დამატება:
ა. 59-ე მუხლის (სასჯელის დანიშვნა დანაშაულთა და განაჩენთა ერთობლიობის დროს) 11 ნაწილი.
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)

[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება