სიახლეები
საკანონმდებლო ცვლილებები
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-03-31 ]

2010 წლის 31 მარტიდან კანონმდებლობაში ამოქმედდა შემდეგი ცვლილებები:


საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
- ცვლილება:
ა. 364-ე მუხლი (სამართალწარმოების განხორციელებისათვის ან წინასწარი გამოძიებისათვის ხელის შეშლა).
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)

[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება