სიახლეები
საკანონმდებლო ცვლილება
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-05-04 ]

2010 წლის 04 მაისიდან კანონმდებლობაში ამოქმედდა შემდეგი ცვლილებები:


საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი
- ცვლილება:
ა. 52-ე მუხლის (ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის რეკვიზიტები) მე-3 ნაწილი;
ბ. 521-ე მუხლის (ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის რეკვიზიტები) მე-2 ნაწილი.
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)

[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება