სიახლეები
საკანონმდებლო სიახლე
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-05-14 ]

2010 წლის 14 მაისიდან კანონმდებლობაში ამოქმედდა კანონი ,,ამნიტიის შესახებ”.

საქართველოს პარლამენტის მიერ 2010 წლის 20 აპრილს მიღებულ იქნა ამნისტიის აქტი, რის საფუძველზეც, სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან თავისუფლდებიან საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ დანაშაულებში ეჭვმიტანილი, ბრალდებული, განსასჯელი და მსჯავრდებული პირები.
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)

[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება