სიახლეები
საკანონმდებლო ცვლილება
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2010-06-04 ]

2010 წლის 4 ივნისიდან საქართველოს კანონმდებლობაში ამოქმედდა შემდეგი ცვლილებები:


საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
- ცვლილება:
ა. 230-ე მუხლი (ბირთვული მასალისადმი ან მოწყობილობისადმი, რადიოაქტიური ნარჩენისადმი, რადიოაქტიური ნივთიერებისადმი უკანონო მოპყრობა).
(იხ. მიმაგრებული ფაილი)

[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება