საერთო სასამართლოებიბოლნისის რაიონული სასამართლო
თამაზ ურთმელიძე

დაიბადა 1975 წლის 11 აპრილს ცაგერში.

1992 წელს დაამთავრა ცაგერის საშუალო სკოლა.

1997 წელს დაამთავრა თსუ სამართალმცოდნეობის და საინჟინრო-ეკონომიკური ფაკულტეტი, ხოლო 2002 წელს იურიდიულ ფაკულტეტი.

1997-2005 წლებში მუშაობდა საქართველოს იუსტიციის საბჭოში თანაშემწის, უფროსი კონსულტანტის, სტატისტიკის სექტორის უფროსისა და სასამართლო პერსონალის სექტორის უფროსის თანამდებობაზე.

2002-2003 წლებში იყო მოსამართლეთა სადისციპლინო საბჭოს წევრი.
2003 წლის ივლისში ჩცააბარა მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა.

2005-2006 წლებში მუშაობდა იურიდიულ ფირმა ,,პარტნიორის” ადვოკატად.

საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 28 აპრილს #293 ბრძანებულებით დაინიშნა ცაგერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2006 წლის 10 ნოემბრის 1/109-2006 გადაწყვეტილებით მივლინებულ იქნა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში მოსამართლის იფლებამოსილეის განსახორციელებლად.
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება