სასარგებლო ინფორმაციაპროექტი - განგიმარტავთ
გთხოვთ, გამათავისუფლოთ სახელმწიფო ბაჟის გადახდისაგან
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა | [ 2011-08-01 ]
დიალოგის პროგრამის მეშვეობით მოქალაქემ გამოხატა სურვილი, რომ სასამართლომ უფრო დეტალურად განმარტოს სახელმწიფო ბაჟის გადახდისაგან გათავისუფლების საფუძვლები და წესი.
შესაბამისად, გთავაზობთ წარმოდგენილ ბროშურას.
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება