სტრუქტურასისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
მზია ლომთათიძე

დაიბადა 1964 წლის 16 სექტემბერს, ქ. თბილისში.

1982 წელს დაამთავრა ქ. თბილისის #15 საშუალო სკოლა.

1989 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი.

1981-1999 წლებში მუშაობდა თბილისის ნაძალადევის რაიონის სასამართლოში სხდომის მდივნად და კანცელარიის გამგედ.

1999-2000 წლებში მუშაობდა საქართველოს იუსტიციის საბჭოში კანცელარიის გამგედ.

2000-2005 წლებში იყო თბილისის საოლქო სასამართლოს მოსამართლე.

2005 წლიდან არის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე.

ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება