სტრუქტურასისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
ომარ ჯორბენაძე

დაიბადა 1967 წლის 6 მაისს, ხულოს რაიონში.

1984 წელს წარჩინებით დაამთავრა ამავე რაიონის საშუალო სკოლა.

1986-1988 წლებში გაიარა სამხედრო სავალდებულო სამსახური.

1995 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი.

1991-1996 წლებში მუშაობდა კერძო სამართლის იურიდიული პირების იურისტად.

1996-1997 წლებში მუშაობდა საქართველოს პარლამენტში უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე.

1997-1989 წლებში მუშაობდა საქართველოს სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის სახელმწიფო ინსპექციის განყოფილების უფროსად.

1998-1999 წლებში იყო თბილისის კრწანისი-მთაწმინდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე.

1999-2005 წლებში იყო თბილისის საოლქო სასამართლოს მოსამართლე.

2005-2009 წლებში იყო თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე და ამავე სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის თავმჯდომარე.

2006-2008 წლებში იყო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი.

2009 წლიდან არის თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე.

ამჟამად მოსამართლის უფლებამოსილებას ახორციელებს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში.


ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება