სპიკერი მოსამართლესპიკერი მოსამართლეები
თამარ ალანია

დაიბადა 1976 წლის 8 ივლისს ქ. თბილისში.

1982-1993 წლებში სწავლობდა თბილისის #51 საშუალო სკოლაში.

1993-1998 წლებში სწავლობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე.

1999-2000 წლებში მუშაობდა საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში კადრების განყოფილების სტაჟიორად.

2000-2003 წლებში მუშაობდა საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში ბრალდების სამმართველოს პროკურორად.

2004-2006 წლებში მუშაობდა საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაზე სისხლის სამართლის დევნის სპეციალური სამსახურის პროკურორის თანამდებობაზე.

2005 წლის ნოემბერში ჩააბარა მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით.

საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 29 აგვისტოს #515 ბრძანებულებით დაინიშნა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ.
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება