სიახლეები
USAID-მა სასამართლოს მომხმარებელთა კვლევა ჩაატარა

[ 2010-11-02 ]

სასამართლოს მომხმარებელთა კვლევის მიზანი იყო დაედგინა, რამდენად კმაყოფილია საქართველოს მოსახლეობა დღევანდელი მართლმსაჯულების სისტემით. კვლევის შედეგის დასადგენად 2000 პირდაპირი ინტერვიუ ჩატარდა. გამოკითხული რესპოდენტების 71,20 პროცენტი კმაყოფილია სასამართლოს მომსახურებით, 63,20 პროცენტს სასამართლო სანდოდ, ხოლო 60,40 პროცენტს მიუკერძოებლად მიაჩნია.

წყარო:
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ვებ-გვერდი
www.supremecourt.ge/News.aspx?sec_id=39&lang=1&news_id=844
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება