სასარგებლო ინფორმაციაუფასო კონსულტაცია
უფასო იურიდიული მომსახურების ცნობარი შემუშავდა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიუროს მიერ და მასში მოცემულია იმ იურიდიულ ბიუროთა საკონტაქტო მონაცემები, რომლებიც საზოგადოებრივ საწყისებზე (pro bono) ახორციელებენ საადვოკატო საქმიანობას.
აღნიშნული ცნობარი არსებითად განკუთვნილი იმ პირთათვის ვინც საკუთარ თავს თავად იცავენ (self-defendent). ცნობარი ხელს შეუწყობს ამ პირებისათვის სამართლებრივი კონსულტაციის ხელმისაწვდომობას, ემსახურება მათ როგორც უფასო გზამკვლევი ხარისხიანი მართლმსაჯულების მისაღებად.

თუკი მოქალაქეებს სთავაზობთ უფასო იურიდიულ მომსახურებას, მაგრამ ცნობარში თქვენი იურიდიული ბიურო არ არის მითითებული, გთხოვთ, აღნიშნულის თაობაზე შეგვატყობინოთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე (tbappeal@court.ge).

მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა
საკანონმდებლო სიახლეები
ტერმინთა ლექსიკონი
პროექტი - განგიმარტავთ
უფასო კონსულტაცია
მარშრუტები
კომპიუტერული დახმარება
საჯარო ბიბლიოთეკები
ბროშურები (ლიფლეტები)
ადვოკატთა რეესტრი
საკონტაქტო მონაცემები
ცხელი ხაზი
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება