სასამართლო ფორმებიდამატებითი ფორმების სამუშაო ვარიანტები
სასამართლოს საქმიანობის გაუმჯობესების მიზნით, თბილისის სააპელაციო სასამართლო ახორციელებს ახალი ფორმების პროექტს. პროექტის ფარგლებში შემუშავდება სამოქალაქო და ადმინისტრაციული პროცესით გათვალისწინებული, მაგრამ დადგენილი ფორმის არმქონე, სასამართლო ფორმები.

გთხოვთ, მოგვწეროთ თქვენი შენიშვნები და მოსაზრებები წარმოდგენილ ფორმებთან მიმართებით შემდეგი ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: tbappeal@court.ge
[ 2010-12-31 ]განცხადებისა და შუამდგომლობის ელექტრონული ფორმა
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
სასამართლო ფორმები სამოქალაქო საქმეზე
შევსების ინსტრუქცია
სასამართლო ფორმები ადმინისტრაციულ საქმეზე
დამატებითი ფორმების სამუშაო ვარიანტები
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება