მიმდინარე პროცესებისაჯარო შეტყობინებები სამოქალაქო საქმეებზე
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78–ე მუხლის თანახმად:
,,1. თუ მხარის ადგილსამყოფელი უცნობია ან მისთვის სასამართლო უწყების ჩაბარება სხვაგვარად ვერ ხერხდება, სასამართლო უფლებამოსილია გამოიტანოს განჩინება სასამართლო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ. სასამართლო შეტყობინება საჯაროდ ვრცელდება შესაბამისი სასამართლოს შენობაში თვალსაჩინო ადგილზე ან ვებგვერდზე განთავსებით ან დაინტერესებული მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში – მისივე ხარჯებით იმ გაზეთში, რომელიც მასობრივადაა გავრცელებული მხარის საცხოვრებელი ადგილის შესაბამის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში, ან ინფორმაციის სხვა საშუალებებში გამოქვეყნებით.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში სასამართლო უწყება მხარისათვის ჩაბარებულად ითვლება სასამართლო შეტყობინების შესაბამისი სასამართლოს შენობაში თვალსაჩინო ადგილზე ან ვებგვერდზე განთავსებიდან ან გაზეთში ან ინფორმაციის სხვა საშუალებებში გამოქვეყნებიდან მე-7 დღეს.''

ქვემოთ მოცემულია თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ განხორციელებული საჯარო შეტყობინებები სამოქალაქო საქმეებზე:
[ 2011-06-06 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/1085-11(ადრესატი: ემა პაპოვიანი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-06-13 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/876-11 (ადრესატი: გულიზარი მგოიანი-ანჯელა ისმაილოვი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-06-09 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/77-09 (ადრესატი - სს კახეთის პური და მისი დირექტორი იოსებ ბარნაბიშვილი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-06-06 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/1367-11 (ადრესატი: შპს "ჯი ემ გრუფი" )
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-31 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/4105-10 (ადრესატი: გიორგი გუგეშაშვილი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-24 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/581-11(ადრესატი: ირინე ბზიკაძე )
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-23 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/876-11 (ადრესატი:ანჟელა ისმაილოვი )
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-18 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2b/2947-10 (ადრესატი: ხათუნა დარჩიაშვილი, შპს არბიტრაჟი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-10 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/1383-11 (ადრესატი: ნინი ბაიდარაშვილი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-06 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/2036-10 (ადრესატი:თამარ გაბილაია)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-05 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 77-09 (ადრესატი:სს კახეთის პური მისი დირექტორი იოსებ ბარნაბიშვილი )
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-04-26 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/2036-10 (ადრესატი: კახა კვარაცხელია)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-04-20 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/876-11(ადრესატი: გულიზარი მგოიანი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-04-14 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/3977-10 (ადრესატი:რამაზ ჯალალიშვილი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-04-11 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/726-11 (ადრესატი:სპს ჯი-სი ჯგუფი და მისი დირექტორი მირანდა ხერხეულიძე)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-04-07 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/798-11 (ადრესატი: მამუკა აკოფაშვილი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-25 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/11-06 (ადრესატი: ირაკლი პაჭკორია)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-23 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/486-11 (ადრესატი: "ბითიეი ბანკი")
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-21 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/584-11(ადრესატი: შპს ''დინო 777",ილარიონ ჭელიძე)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-21 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/2947-10(ადრესატი: ირაკლი ოდიშარია, შპს "არბიტრაჟი", ხათუნა დარჩიაშვილი")
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-02 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/2947-10 (შპს არბიტრაჟი, ხათუნა დარჩიაშვილი, ირაკლი ოდიშარია)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-02-21 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/4121-10 (ადრესატი:თამარ და ზაზა ჭანკოტაძეები)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-02-18 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2b/11-06 (ადრესატი: ირაკლი პაჭკორია)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-06-13 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/1932-11 (ადრესატი:პაატა ყუფარაძე)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-06-09 ] საჯარო შეტყობინება საქმეზე N2b/628-11 (ადრესატი: ნიკოლოზ ცქიფურიშვილი)
[ 2011-06-07 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/739-11 ადრესატი თამარ ჩუბინიძე
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-06-06 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/1198-11(ადრესატი: შპს "ინტეგრა")
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-25 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/1787-11(ადრესატი: ლევან ბურჯალიანი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-23 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2b/905-11 (ადრესატი: დარეჯან კვერნაძე და ნანა ბერაძე)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-23 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2b/876-11 (ადრესატი: გულიზარი მგოიანი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-16 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/739-11 (ადრესატი: თამარ ჩუბინიძე)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-06 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/905-11 (ადრესატი: დარეჯან კვერნაძე)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-06 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/336-11(ადრესატი: ვარსქენიკ ბაგაშვილი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-05-03 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/1198-11 (ადრესატი:შპს ინტერგრა)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-04-26 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/1367-11 (ადრესატი:შპს ჯი ემ გრუფი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-04-20 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/876-11(ადრესატი: ანჟელა ისმაილოვი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-04-11 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/739-11 (თამარ ჩუბინიძე)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-04-07 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/77-09 (ადრესატი სს კახთის პურის დირექტორი იოსებ ბარნაბაშვილი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-30 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/2036-10 (ადრესატი: გიორგი და თამარ გაბილაიები)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-24 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/866-09 (ადრესატი:ნინო გვარამაშვილი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-21 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 3ბ/15-06 (ადრესატი:შპს ''სუპერსერვისი-ლი'')
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-21 ] საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/606-11(ადრესატი: მაია დვალი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-04 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/777-10 (ადრესატი: მანანა ჯიქია )
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-03-02 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2b/4599-10 (ადრესატი: ირინა კარაკეშიშევი, ვაჟა შაროვი და გიორგი ბასილაშვილი)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
[ 2011-02-21 ]საჯარო შეტყობინება საქმეზე N 2ბ/4710-10 (ადრესატი: ზებური ბერიძე)
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
საჯარო შეტყობინებები სამოქალაქო საქმეებზე
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
საგამოძიებო კოლეგია
საჯარო შეტყობინებები ადმინისტრაციულ საქმეებზე
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება