სასამართლო რეფორმასაქმიანობის შეფასება

თბილისის სააპელაციო სასამართლო ატარებს მოქალაქეთა (მათ შორის იურისტთა) გამოკითხვას სასამართლოსთან კომუნიკაციის ხარისხის შეფასების მიზნით.
გამოკითხის შედეგები ხელს შეუწყობს კომუნიკაციის ხარისხის შემდგომ სრულყოფასა და განვითარებას.
აღნიშნულთან დაკავშირებით, გთხოვთ, შეავსოთ კითხვარი და წარმოადგინოთ სასამართლოში ან გამოგვივზავნოთ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით, მისამართზე: quality@court.geმიმაგრებული ფაილის გადმოწერა
რეფორმის მიმართულებები
საქმიანობის შეფასება
კომუნიკაციის სტანდარტები
ელექტრონული წერილები
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება