ბიბლიოთეკასაჯარო ბიბლიოთეკები
1. საქართველის უზენაესი სასამართლოს იურიდიული ბიბლიოთეკა
მისამართი: ქ. თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქ. 32
ტელ.: (995 32) 93-15-47
ვებ-გვერდი: www.supremecourt.ge
ელ-ფოსტა: biblioteka@supremecourt.ge

2. საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა
მისამართი: ქ. თბილისი, გუდიაშვილის ქ. 7, თბილისი, 0107
ქ. თბილისი, გუდიაშვილის ქ. 5 (I კორპუსი)
ქ. თბილისი, გუდიაშვილის ქ. 5 (II კორპუსი)
ტელ.: (995 32) 99-92-86,
ფაქსი: (995 32) 99–80–95
ვებ-გვერდი: www.nplg.gov.ge/

3. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ბიბლიოთეკა
მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 3, (II კორპუსი)
ვებ-გვერდი: www.law.tsu.ge

4. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა
მისამართი: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. 11
ტელ.: (995 32) 30-31-91; (995 32) 30-28-92

5. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბიბლიოთეკა
მისამართი: ქ. თბილისი, კრილოვის ქ. 15, 0102
ტელ: (995 32) 93-61-01; (995 32) 91-08-83
ფაქსი: (995 32) 92-32-11
ვებ-გვერდი: www.gyla.ge/
ელ-ფოსტა: library@gyla.ge

6. თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი
მისამართი: ქ. თბილისი, ქიქოძის 3
ტელ: (995 32) 98-32-45; (995 32) 98-32-06
ფაქსი: (995 32) 99-86-14
ვებ-გვერდი: isl.ge/g/
ელ-ფოსტა: administration@isl.ge

7. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცენტრალური სამეცნიერო ბიბლიოთეკა
მისამართი: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. 77, ადმინისტრაციული კორპუსი პირველი სართული
ტელ: (995 32) 35-52-87
ვებ-გვერდი: www.gtu.edu.ge/
ელ-ფოსტა: biblio@gtu.ge

8. სახალხო დამცველის ბიბლიოთეკა
მისამართი: ქ. თბილისი, მაჩაბლის ქ. 11, ს.ი. 0105
ტელ.: (995 32) 92-24-80
ფაქსი: (995 32 ) 92-24-70
ვებ-გვერდი: www.ombudsman.ge
ელ.ფოსტა: info@ombudsman.ge

9. გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოების ბიბლიოთეკა (GTZ)
მისამართი: ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზ. 30
ტელ: (995 32) 93-37-12
ფაქსი: (995 32) 99-77-64
ვებ-გვერდი: www.gtz.de
ელ-ფოსტა: zeno.reichenbecher@gtz.de

10. თბილისის გოეთეს ინსტიტუტის ბიბლიოთეკა
მისამართი: ქ. თბილისი, ზანდუკელის ქ. 16; ს.ი. 0108
ტელ.: (995 32) 93-89-45
ფაქსი: (995 32) 93-45-68
ვებ-გვერდი:www.goethe.de/tbilissi
ელ.ფოსტა: sbib@tbilissi.goethe.org

11. გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის თბილისის საინფორმაციო ცენტრის ბიბლიოთეკა (DAAD)
მისამართი: ქ. თბილისი, ზანდუკელის ქ. 16; ს.ი. 0108
ტელ.: (+995 32) 92-09-26
ფაქსი: (+995 32) 92-09-26
ვებ-გვერდი: ic.daad.de/tbilissi
ელ-ფოსტა: info@daad.org.ge

12. ეკონომიკური პოლიტიკისა და სამართლებრივი საკითხების ქართულ-ევროპული საკონსულტაციო ცენტრის ბიბლიოთეკა (GEPLAC)
მისამართი: ქ. თბილისი, ჩიტაძის ქ. 3ა; ს.ი. 0108
ტელ.: (995 32) 92-13-71
ფაქსი: (995 32) 93-17-16
ვებ-გვერდი: www.geplac.ge
ელ-ფოსტა: office@geplac.ge

13. არასამთავრობო ორგანიზაცია ALPE (ელექტრონული წიგნები)
მისამართი: ქ. თბილისი, ალექსანდრე ჭავჭავაძის ქ. 8/33, ს.ი. 0108
ტელ: (995 32) 99-65-12; (995 32) 92 29 14
ფაქსი: (995 32) 92-05-16
ვებ-გვერდი: www.alpe.ge
ელ-ფოსტა: office@alpe.ge

14. ფონდი ”ღია საზოგადოება - საქართველო” (ელექტრონული წიგნები)
მისამართი: ქ. თბილისი, ჭოველიძის ქ. 10, ს.ი. 0108
ტელ: (995 32) 25-04-63; (995 32) 25-05-92
ფაქსი: (995 32) 29-10-52
ელ-ფოსტა: contact@osgf.ge

15. ევროპის საბჭოს საინფორმაციო ბიურო საქართველოში (ელექტრონული წიგნები)
მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. ჩიხი 2, მესამე კორპუსი
ტელ: (995 32) 91-38-70/71/72/73
ფაქსი: (995 32) 91-38-74
ვებ-გვერდი: portal.coe.ge/
ელ-ფოსტა: informtbilisi@coe.int

16. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა (ელექტრონული წიგნები)
ვებ-გვერდი: www.press.tsu.ge
ელ-ფოსტა: maikokereselidze@tsu.ge
ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საჯარო ბიბლიოთეკები
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება