სასარგებლო ინფორმაციამარშრუტები

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ბიურომ შეადგინა სასამართლოსკენ მომავალი ავტობუსების მარშრუტების ცნობარი.
ცნობარის მეშვეობით შეგიძლიათ შეიტყოთ, თუ რომელი მუნიციპალური ავტობუსი გაივლის გრიგოლ რობაქიძის გამზირს და შესაბამისად, შეძლებს მოგიყვანოთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში.
ცნობარი შეგიძლიათ იხილოთ აქვე (მიმაგრებული ფაილის სახით) ან სასარგებლო ინფორმაციების ნაწილში.
ცნობარის შექმნით თბილისის სააპელაციო სასამართლომ გაიზიარა წამყვანი სამართლებრივი ქვეყნების გამოცდილება, რომლებიც ყველა ღონეს ხმარობენ სასამართლოს ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად.

[ 2010-02-10 ]სასამართლომდე მომავალი ავტობუსებისა და სამარშრუტო ტაქსების მარშრუტები
მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა |
საკანონმდებლო სიახლეები
ტერმინთა ლექსიკონი
პროექტი - განგიმარტავთ
უფასო კონსულტაცია
მარშრუტები
კომპიუტერული დახმარება
საჯარო ბიბლიოთეკები
ბროშურები (ლიფლეტები)
ადვოკატთა რეესტრი
საკონტაქტო მონაცემები
ცხელი ხაზი
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება