შემოსული საქმეები
თქვენ მოხვდით საქმეთა მართვის პროგრამაში (CMP).
საქმეთა მართვის პროგრამა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ინოვაციური პროდუქტია. პროგრამა საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ თქვენს საქმეთან დაკავშირებული ყველა საჭირო ინფორმაცია. მათ შორის, პროგრამაში მოცემულია საქმის საპროცესო ისტორია, ამჟამინდელი მდგომარეობა, პირველი, მეორე და მესამე ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებები, შუალედური მნიშვნელობის განჩინებები, საქმის მასალები და მრავალი სხვა. ამასთან, პროგრამა ყოველდღიურად განიცდის განახლებას და ფაქტიურად დროის რეალურ რეჟიმში ასახავს თქვენი საქმის მონაცემებს.

ისარგებლეთ საქმეთა მართვის პროგრამით, რათა უფრო იაფად, სწრაფად და ხარისხიანად მიიღოთ თქვენთვის საინტერესო ინფორმაცია.


მიმაგრებული ფაილის გადმოწერა
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
დახმარება
[ 2014-02-03 ]
სასამართლო ტური
[ 2014-01-31 ]
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის გავლენა საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებზე
სიახლეების არქივი
 
 
სამოქალაქო საქმეთა პალატა
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
დახმარება